Lịch diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

 
Thời gian                                              Tên buổi diễn
22/01/2021

      Tổng duyệt chương trình phục vụ du lịch tại Rạp biểu diễn Nhà hát

03/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trại giam Kim Sơn- huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
11 - 14/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ- huyện Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
14 - 16/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Bình Dương- huyện Phù Mỹ- tỉnh Bình Định
17 - 18/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Canh Vinh- huyện Vân Canh- tỉnh Bình Định
16 - 17/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát- tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài Chòi biểu diễn tại thị trấn Cát Tiến- huyện Phù Cát- tỉnh Bình Định
21 - 23/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Chánh Giáo - xã Mỹ An - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
22 - 24/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Lộc Ngãi- xã Phước Quang- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
26- 29/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Khu phố 6- phường Nhơn Bình- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
12/3/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Hải Giang- Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
13- 16/3/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
14 - 15/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã  Ân Tường - huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
18/6/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
06/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
11- 13/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn  Vinh Thạnh - xã Phước Lộc- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
 11/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Merry Land Hải Giang- Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
14- 18/8/2022       Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
20/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
21/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Đề Di - xã Cát Khánh - huyện Phù cát - tỉnh Bình Định
      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định  
27/8/2022       Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn phục vụ Hội thảo Du lịch tại TP. Quy Nhơn
10/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thôn Thạch Bi -  P. Phổ Thạnh- TX. Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi
10 - 13/9/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Thạch Bi - P. Phổ Thạnh - TX Đức Phổ- tỉnh Quảng Ngãi 
15 - 17/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  đình Ngọc Thạnh -  xã Phước An- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
05 - 06/10/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
01/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
04/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
19/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
26/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
03/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
10/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
14/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
23/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
25/01/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn- tỉnh Bình Định
26/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định
27/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
30/01 - 01/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
31/01 - 06/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
05-06/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài  Sơn- Thị xã Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
06 - 10/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã  Phước Thuận- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
09-11/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Sơn- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
11/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
12-13/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Bình Nghi - huyện Tây Sơn -TP. Quy Nhơn
12-13/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ- huyện  Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
21-23/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang- huyện Tuy Phước -tỉnh Bình Định
25-26/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Trại giam Kim Sơn- huyện  Hoài Ân- tỉnh Bình Định
25/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
08-10/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
11/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
11/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  huyện  Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi
15/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang- huyện Tuy Phước -tỉnh Bình Định
18/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
25/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
01/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
02/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  khu phố Trung Tín 2- Thị trấn Tuy Phước - tỉnh Bình Định
06/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
06- 07/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  miếu phường Trần Hưng Đạo -TP. Quy Nhơn
08- 09/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thị trấn Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
29/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
29/6- 05/7/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thị xã Đông Hoà -  tỉnh Phú Yên
27/7- 29/7/ 2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
05- 06/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường huyện KBang - tỉnh Gia Lai
29/8- 31/8/ 2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Lộc -  huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
30/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Ân Tường Tây - huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
24 - 25/10/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Cát Hải -  huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
04/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Quang - huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
05/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Nhơn Phong - Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
06/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Hưng - huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
07/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Hiệp- huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây