Lịch diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

 
Thời gian                                              Tên buổi diễn
22/01/2021

      Tổng duyệt chương trình phục vụ du lịch tại Rạp biểu diễn Nhà hát

03/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trại giam Kim Sơn- huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
11 - 14/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ- huyện Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
14 - 16/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Bình Dương- huyện Phù Mỹ- tỉnh Bình Định
17 - 18/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Canh Vinh- huyện Vân Canh- tỉnh Bình Định
16 - 17/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát- tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài Chòi biểu diễn tại thị trấn Cát Tiến- huyện Phù Cát- tỉnh Bình Định
21 - 23/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Chánh Giáo - xã Mỹ An - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
22 - 24/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Lộc Ngãi- xã Phước Quang- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
26- 29/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Khu phố 6- phường Nhơn Bình- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
12/3/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Hải Giang- Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
13- 16/3/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
14 - 15/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã  Ân Tường - huyện Hoài Ân- tỉnh Bình Định
18/6/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
06/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
11- 13/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn  Vinh Thạnh - xã Phước Lộc- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
 11/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Merry Land Hải Giang- Nhơn Hải- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
14- 18/8/2022       Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
20/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
21/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Đề Di - xã Cát Khánh - huyện Phù cát - tỉnh Bình Định
      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định  
27/8/2022       Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn phục vụ Hội thảo Du lịch tại TP. Quy Nhơn
10/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thôn Thạch Bi -  P. Phổ Thạnh- TX. Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi
10 - 13/9/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Thạch Bi - P. Phổ Thạnh - TX Đức Phổ- tỉnh Quảng Ngãi 
15 - 17/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  đình Ngọc Thạnh -  xã Phước An- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
05 - 06/10/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
01/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
04/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
19/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
26/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
03/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
10/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
14/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
23/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành- TP. Quy Nhơn
25/01/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn- tỉnh Bình Định
26/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định
27/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
30/01 - 01/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
31/01 - 06/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Nhơn Lý- TP. Quy Nhơn- tỉnh Bình Định
05-06/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài  Sơn- Thị xã Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
06 - 10/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã  Phước Thuận- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
09-11/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Sơn- huyện Tuy Phước- tỉnh Bình Định
11/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
12-13/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Bình Nghi - huyện Tây Sơn -TP. Quy Nhơn
12-13/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ- huyện  Hoài Nhơn- tỉnh Bình Định
21-23/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang- huyện Tuy Phước -tỉnh Bình Định
25-26/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Trại giam Kim Sơn- huyện  Hoài Ân- tỉnh Bình Định
25/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
08-10/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
11/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
11/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  huyện  Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi
15/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Phước Quang- huyện Tuy Phước -tỉnh Bình Định
18/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
25/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
01/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
02/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  khu phố Trung Tín 2- Thị trấn Tuy Phước - tỉnh Bình Định
06/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
06- 07/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  miếu phường Trần Hưng Đạo -TP. Quy Nhơn
08- 09/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thị trấn Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
29/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
29/6- 05/7/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  thị xã Đông Hoà -  tỉnh Phú Yên
27/7- 29/7/ 2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
05- 06/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  Quảng trường huyện KBang - tỉnh Gia Lai
29/8- 31/8/ 2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Lộc,  huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
30/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
24 - 25/10/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
04/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
05/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
06/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
07/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
18/02/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại  xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
25 - 26/02/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây