Lịch diễn Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

 
   Thời gian                                                       Tên buổi diễn                                                                 
Năm 2021  
22/01/2021

      Tổng duyệt chương trình phục vụ du lịch tại Rạp biểu diễn Nhà hát

03/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trại giam Kim Sơn - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định
11 - 14/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ - huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
14 - 16/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
17 - 18/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại  xã Canh Vinh - huyện Vân Canh - tỉnh Bình Định
16 - 17/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài Chòi biểu diễn tại thị trấn Cát Tiến - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
21 - 23/4/2021       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Chánh Giáo - xã Mỹ An - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
22 - 24/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Lộc Ngãi - xã Phước Quang - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
26- 29/4/2021       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Khu phố 6 - phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
Năm 2022  
12/3/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Hải Giang - Nhơn Hải - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
13- 16/3/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Hải - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
14 - 15/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định
18 - 19/4/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã  Ân Tường - huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định
18/6/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
06/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
11- 13/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn  Vinh Thạnh, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 11/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Merry Land Hải Giang, Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
14- 18/8/2022       Đoàn tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
20/8/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công TP. Quy Nhơn
21/8/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Đề Di - xã Cát Khánh - huyện Phù cát - tỉnh Bình Định
      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định  
27/8/2022       Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn phục vụ Hội thảo Du lịch tại TP. Quy Nhơn
10/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Thạch Bi -  P. Phổ Thạnh- TX. Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi
10 - 13/9/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Thạch Bi - P. Phổ Thạnh - TX Đức Phổ - tỉnh Quảng Ngãi 
15 - 17/9/2022       Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại đình Ngọc Thạnh,  xã Phước An, huyện Tuy Phước. tỉnh Bình Định
05 - 06/10/2022       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải - huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
01/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
04/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
19/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
26/11/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
03/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
10/12/2022      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
Năm 2023  
14/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
23/01/2023      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn
25/01/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định
26/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thị trấn Phú Phong - huyện Tây Sơn - tỉnh Bình Định
27/01/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Cát Hải- huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định
30/01 - 01/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài Hải - Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
31/01 - 06/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
05 - 06/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại phường Hoài  Sơn- Thị xã Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
06 - 10/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã  Phước Thuận - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
09 - 11/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Sơn - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
11/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
12 - 13/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Bình Nghi - huyện Tây Sơn -TP. Quy Nhơn
12 - 13/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Hoài Mỹ - huyện  Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
21 - 23/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Quang - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
25 - 26/02/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trại giam Kim Sơn - huyện  Hoài Ân - tỉnh Bình Định
25/02/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành -TP. Quy Nhơn
08 - 10/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Quang - huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
11/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
11/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại huyện  Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi
15/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Quang- huyện Tuy Phước - tỉnh Bình Định
18/3/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
25/3/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
01/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
02/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại khu phố Trung Tín 2- Thị trấn Tuy Phước - tỉnh Bình Định
06/4/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
06 - 07/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại miếu phường Trần Hưng Đạo - TP. Quy Nhơn
08 - 09/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị trấn Bình Dương - huyện Phù Mỹ - tỉnh Bình Định
29/4/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
29/6- 05/7/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thị xã Đông Hoà -  tỉnh Phú Yên
27/7- 29/7/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại phường Nhơn Bình - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
05 - 06/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Quảng trường huyện KBang - tỉnh Gia Lai
29/8 - 31/8/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Lộc,  huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
30/8/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
24 - 25/10/2023      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
04/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
05/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
06/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
07/11/2023      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Năm 2024  
18/02/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
25 - 26/02/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Phong, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định
01 - 02/3/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
08 - 10/3/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
09 - 10/3/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
11 - 13/3/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
20 - 22/3/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Lộc Ngãi, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
25 - 27/3/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
02 - 04/4/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
07 - 09/4/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn An Lộc, xã Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
09/4/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
17/4/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
18 - 20/4/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
24 - 26/4/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Đông Bình, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
27 - 29/4/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại thôn Tri Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
28 - 29/4/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Quảng trường Trung tâm thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
11/5/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
11/5/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
18/5/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
18 - 19/5/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định
20/5/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
25/5/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
29/5/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
01/6/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
05/6/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
11/6/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
15/6/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
15 - 19/6/2024      Đoàn Tuồng Đào Tấn biểu diễn tại xã Nhơn Lý - TP. Quy Nhơn - tỉnh Bình Định
21 - 22/6/2024      Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
22/6/2024       Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại Trung tâm chăm sóc người có công - TP. Quy Nhơn
26 - 27/6/2024      Đoàn Ca kịch Bài chòi biểu diễn tại xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
06/7/2024       Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
12/7/2024       Đoàn tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành - TP. Quy Nhơn
12/7/2024       Đoàn Ca kịch Bài chòi thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Chiến Thắng - TP. Quy Nhơn
13/7/2024       Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh biểu diễn tại Quảng trường Chiến Thắng - TP. Quy Nhơn
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây